Diagnostyka i leczenie:
  • zaburzenia lękowe
  • depresja
  • schizofrenia
  • uzależnienia:
       alkoholizm, narkomania, palenie tytoniu
  • inne zaburzenia psychiczne
  • problemy wychowawcze
dr n.med.Jerzy Pobocha - dorobek naukowy dr n.med.Jerzy Pobocha - dorobek naukowy dr n.med.Jerzy Pobocha - dorobek naukowy
dr n.med. Jerzy Pobocha