Działalność dydaktyczna

 1. Nauczyciel akademicki w Klinice Psychiatrycznej Pomorskiej Akademii Medycznej w latach
  1968 - 2000 na stanowisku: asystenta, st. asystenta, adiunkta w latach 1974 - 1998, starszego wykładowcy - lata 1998 - 2000;
 2. Uniwersytet Szczeciński Wydział Prawa i Administracji, wykłady z psychiatrii sądowej w latach:
  1989 i 1993 - 1994, ponownie lata 2004/2005;
 3. Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP: wykład: psychopatologia i rehabilitacja, ćwiczenia: profilaktyka i leczenie uzależnień;
 4. Szkolenie Prokuratorów: ogólnopolskie kursy dla aplikantów:
  1. 7 - 8.11.88 Cedzyna k. Kielc - 14 godzin,
  2. 23 - 24.4.89 Staszów - 14 godz.,
  3. 15 - 16.10.89 Kępna - 14 godz.,
  4. 12 - 14.11.89 Miętno k. Garwolina - 14 godz.;
 5. Wykłady z psychiatrii sądowej w latach 1988 - 2010 w ramach szkolenia aplikantów Sądów i Prokuratury w Szczecinie, w 2003 roku Sądu Okręgowego w Koszalinie;
 6. Wykłady z psychiatrii sądowej w szkole Kadr Sądu i Prokuratury
 7. Wykłady z psychiatrii sądowej dla uczestników Podyplomowego Studium Prawa Dowodowego, organizator Centrum Nauk Sądowych Uniwersytetu Warszawskiego w latach 2010-2011
 8. Członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej od 2010 roku
 9. Wykłady z psychiatrii sądowej dla adwokatów, organizator Okręgowa Rada Adwokacka w Szczecinie (10 godzin), lata 2011-2012
 10. Cykl wykładów z opiniodawstwa sądowo-psychiatrycznego , organizator Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach (24 godziny), 2021