CV Jerzy Pobocha

 1. Dr n. med. Jerzy Pobocha, specjalista psychiatra od 1972 roku, doktorat 1973 roku,    uczeń Profesora Leonarda  Wdowiaka, w latach 1968-2000, pracownik Kliniki Psychiatrii PAM, adiunkt,  Kierownik 44 łóżkowego Oddziału Klinicznego, od 1994 roku,  Indywidulana Specjalistyczna Praktyka Lekarska
 2. Od 1974 roku, pracownik Oddziału Psychiatrii Sądowej Szpitala AŚ w Szczecinie, w Ordynator tego oddziału w latach 2000-2005; biegły SO w Szczecinie od 1975 roku; wydawałem opinie w najpoważniejszych sprawa karnych, np. Pawła Tuchlina zabójcy 11 kobiet, członków  grup przestępczości zorganizowanej.
 3. Uniwersytet Szczeciński Wydział Prawa i Administracji, wykłady z psychiatrii sądowej w latach:1989 i 1993 - 1994, ponownie lata 2004/2005;
 4. Szkolenie Prokuratorów: ogólnopolskie kursy dla aplikantów 1988 - 1998: Wykłady z psychiatrii sądowej w latach 1988 - 2010 w ramach szkolenia aplikantów Sądów i Prokuratury w Szczecinie, w 2003 roku Sądu Okręgowego w Koszalinie;
 5. Wykłady w latach 2010-2016 z psychiatrii sądowej w szkole Kadr Sądu i Prokuratury i dla uczestników Podyplomowego Studium Prawa Dowodowego w Centrum Nauk Sądowych Uniwersytetu Warszawskiego.
 6. Zainteresowania  naukowe. Psychiatria  sądowa (od 1970  roku): metodologia psychiatrii sądowej, opiniowanie niepoczytalności, poczytalności ograniczonej, nowe metody badania, błędy ekspertyz sadowo – psychiatrycznych, opinie kompleksowe w psychiatrii sądowej, wykorzystanie kryminalistyki, medycyny sądowej, kryminologii i innych nauk sądowych w ekspertyzach, status biegłego psychiatry w Polsce, multidyscyplinarność, przestępczość zorganizowana; etyka psychiatrii sądowej, kodeks etyczny, przestępczość a zaburzenia psychiczne. Psychofarmakologia kliniczna, badanie leków, wpływ leków na układ hormonalny. Diagnostyka schizofrenii, paranoi, wykrywanie i przyczyny błędów. Błąd medyczny  w psychiatrii i neurologii. Dydaktyka psychiatrii sądowej i klinicznej (konferencje, szkolenia, podręcznik). Metody diagnostyczne w psychiatrii sądowej, znaczenie badań neuropsychologicznych, CT, MRI, fMRI.
 7. Autor 66 prac w pismach recenzowanych oraz 184 referatów wygłoszonych na konferencjach ogólnopolskich i międzynarodowych.
  Współautor podręcznika Opiniodawstwo sądowo-lekarskie (2013); od 2010 roku członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej w dziedzinie psychiatra. Członek Komitetu Redakcyjnego European Polygraph.
 8. Inicjator i organizator konferencji z psychiatrii sądowej: 13 konferencji polsko-niemieckich, I i II Kongresu Nauk Sądowych (2010, 2015); kolejny III Kongres Nauk Sądowych odbędzie się w dniu 18 listopada 2017 roku; konferencji Sekcji Psychiatrii Sądowej PTP w latach 1998 – 2004 i PTPS od  2006 roku (jak poniżej).
 9. Pełnione funkcje w organizacjach pozarządowych: Polskie Towarzystwo Psychiatryczne: Przewodniczący Oddziału Szczecińskiego w latach 1998-2004, Wiceprzewodniczący
  i Przewodniczący Sekcji Psychiatrii Sądowej w latach 2001-2013, Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej w latach 2001-2004; Polskie Towarzystwo Psychiatrii Sądowej: inicjator powołania i pierwszy Prezes w latach 2007-2010 i ponownie w latach 2016-2019, Wiceprzewodniczący Federacji Towarzystw Lekarskich od 2016, Prezes Głównego Sądu Koleżeńskiego Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego w latach 2016-2019.
 10. Stałe kontakty medialne, komentarze, wywiady: TVN i TVN - 24, TVP, Gazeta Wyborcza, Fakt, Gazeta Polska, gazety regionalne, Polskie Radio.
 11. Dorobek naukowy:
  1. Prace opublikowane w czasopismach recenzowanych – 66
  2. Referaty wygłoszone na konferencjach i zjazdach – 184
  3. Udział w konferencjach i zjazdach, prace opublikowane – 90
 12. Dorobek organizacyjny:
  Organizator 49 konferencji z psychiatrii sądowej, w tym 13. konferencji polsko-niemieckich, współorganizator konferencji z psychiatrii sądowej na Litwie.
 13. Dorobek naukowy i organizacyjny znajduje się na stronach internetowych: www.pobocha.szczecin.pl; www.ptps.com.pl; www.1kns.pl; www.2kns.pl.
 14. Odznaczony: Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski 
 15. Żona lekarz stomatolog; mam dwóch synów, wnuka i wnuczkę

Adres: 71-156 Szczecin, ul. Juranda 1
Tel.: 605-053-894; 91 487-49-88; 91 487-45-33;
email:jpobocha@ifg.pl; ptps@ptps.com.pl