Dorobek naukowy i zawodowy z psychiatrii

Prace ogłoszone drukiem w książkach i czasopismach recenzowanych

czytaj więcej...

Referaty wygłoszone na konferencjach i zebraniach szkoleniowych

czytaj więcej...