Członkostwo w towarzystwach naukowych i redakcjach pism

 1. Polskie Towarzystwo Psychiatryczne:
  1. Sekretarz Zarządu Sekcji Psychofarmakologii PTP (1990- 2004)
  2. Wiceprzewodniczący Głównego Sądu Koleżeńskiego PTP (1998 -2001)
  3. Przewodniczący Oddziału Szczecińskiego PTP (1998 - 2004)
  4. Wiceprzewodniczący Zarządu Sekcji Psychiatrii Sądowej PTP (2001-2004)
  5. Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej PTP (2001 - 2004)
  6. Przewodniczący Zarządu Sekcji Psychiatrii Sądowej PTP (2004-2013)
  7. Wiceprzewodniczący Zarządu Sekcji Psychiatrii Sądowej PTP (2013-2016)
  8. Członek Zarządu Sekcji Psychiatrii Sądowej PTP (2016-2019)
  9. Prezes Głównego Sądu Koleżeńskiego (2016-2019)
 1. Polskie Towarzystwo Psychiatrii Sądowej
  1. Założyciel i Prezes PTPS (2007-2010)
  2. Prezes PTPS (2015-2018)
  3. Członek ZG PTPS
 1. Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera:
  1. Wiceprzewodniczący Zarządu Oddziału (1998 - 2004)
 1. Federacja Polskich Towarzystw Lekarskich:
  1. Wiceprzewodniczący FPTL (2016-2019)
 1. Psychiatria i Psychologia Sądowa. Kwartalnik. www.psychsad.pl
  1. Zastępca Redaktora Naczelnego
 1. European Polygraph. Published Quarterly. www.polygraph.pl
  1. Editorial Board: Jerzy Pobocha (Szczecin, Poland)