Psychiatryczno - psychologiczny
gabinet lekarski

Diagnostyka i leczenie:

  • zaburzenia lękowe, depresja
  • schizofrenia
  • uzależnienia: alkoholizm, narkomania,
    palenie tytoniu
  • inne zaburzenia psychiczne
  • problemy wychowawcze
  • psychiatria sądowa

Dorobek naukowy i zawodowy

Prace ogłoszone drukiem w książkach i czasopismach recenzowanych, prace opublikowane, organizacja i współorganizacja konferencji, referaty wygłoszone na konferencjach i zebraniach szkoleniowych, praca habilitacyjna, działalność dydaktyczna, działalność popularno-naukowa, członkostwo w towarzystwach naukowych i redakcjach pism, działalność leczniczo-usługowa.

Dorobek naukowy i zawodowy z psychiatrii i psychologii

Prace ogłoszone drukiem w książkach i czasopismach recenzowanych

czytaj więcej...

Referaty wygłoszone na konferencjach i zebraniach szkoleniowych

czytaj więcej...

Kontakt

Dane do przelewu:
Jerzy Pobocha
Juranda 1, 71-156 Szczecin
Numer konta:
79 1090 1492 0000 0001 0607 2325